EGYENES ÚT A HATÉKONY INFORMATIKÁHOZ

Üzletmenet folytonosság tervezés

Ideális esetben egy szervezet értékteremtő folyamatai zavartalanul működnek, a működéshez szükséges erőforrások térben és időben, a megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak. „Porszem” viszont bármikor kerülhet a gépezetbe, és ilyen esetben a nem megfelelő felkészültség hatványozottan nagyobb károkat okozhat, mint egy tervezett módon kezelt havária esemény. Egy megfelelően elkészített üzletmenet-folytonossági tervben (Business Continuity Plan, BCP) beazonosításra kerülnek azok a kritikus folyamatok, amelyek fenntartása egy váratlan esemény bekövetkezése esetén is nélkülözhetetlen. Továbbá meghatározásra kerülnek azok az eljárások, amelyekkel ezen folyamatokat rendkívüli helyzetekben is működtetni lehet.

uzlet-folyt-terv-1


Jellemzően a kritikus üzleti folyamatokhoz kapcsolódik egy azt támogató informatikai infrastruktúra, így ez utóbbi rendelkezésre állását, valamint a szolgáltatás kiesése esetére vonatkozó cselekvési tervet a BCP-vel szorosan összefüggő katasztrófa-elhárítási tervben (Disaster Revovery Plan, DRP) kell rögzíteni. Egy katasztrófa eseményre válaszul két folyamatot kell elindítanunk. Egyrészről a kiesett informatikai erőforrások pótlását/visszaállítását (DR), másrészről a kiesett erőforrások nélküli minimális funkcionalitást biztosító üzleti működést (BC).

A BCP és a DRP alapja a megfelelően elvégzett üzleti hatás elemzés (Business Impact Analysis, BIA), vagy Kockázatelemzés (Risk Assessment, RA). Ezekben kerülnek meghatározásra a releváns erőforrások, releváns fenyegetések, valamint a maximálisan tolerálható kiesési idő is.

uzlet-folyt-terv-2

A Linear Solution Kft. a szolgáltatás keretében felméri az érintett üzleti folyamatokat és elkészíti a kockázat- és üzleti hatás elemzést. A felmerülő kockázatok kezelésére tett javaslatokkal párhuzamosan megvizsgáljuk azon informatikai szolgáltatásokat, amelyek kiesése érinti a kritikusnak ítélt folyamatokat. A meglévő információk birtokában kidolgozásra kerül az üzletmenet folytonossági- (BC), valamint a katasztrófa elhárítási (DR) terv. Szakembereink DR rendszerek építésében szerzett tapasztalatira támaszkodva megtervezésre kerül a kritikus erőforrások pótlására szolgáló infrastruktúra, és elkészül egy leírás, annak folyamatos üzemeltetésére és tesztelésére.

Lépjen kapcsolatba velünk
Név *
Hibás adat.
E-mail cím *
Hibás adat.
Üzenet *
Hibás adat.
Ellenőrző kód * Ellenőrző kód *   Új
Hibás adat.